Wat doen wij?

In de reguliere hulpverlening is bij crisis opvang geregeld voor jongeren tot 18 jaar. Hierna worden zij geacht volwassen te zijn en hun eigen problemen op te lossen. In werkelijkheid wonen jong volwassenen vaak nog bij hun ouders in. Soms botsen beider belangen of levensinvulling en ontstaat een niet wenselijke situatie waarbij ouders en kind lijnrecht tegenover elkaar komen te staan. Dit kan uiteindelijk resulteren in het feit dat ouders hun kind de deur wijzen. Dan… is er niets; geen opvang, geen hulpverlening. In enkele gevallen neemt de familie de jongere tijdelijk op in huis maar er zijn ook jongeren die letterlijk en figuurlijk “op straat staan”. Jalon signaleerde gevallen waarbij deze jongeren op straat leven en slapen.

Doel
Jalon wil zich inzetten om deze jongeren onderdak te bieden in een gastgezin zodat een adempauze ingelast kan worden tussen ouders en jongere. Tijdens deze perioden wordt de jongere begeleid om zich actief in te zetten ter verbetering van de situatie. Indien mogelijk worden hierbij de ouders ook betrokken. Het doel is dat de jongere aan de slag gaat met het werken naar een stabiele situatie binnen de maatschappij. Dat houdt in; het mogelijk herstellen van contacten met het thuisfront, het beheren van eigen financiën, het opbouwen van een positief sociaal netwerk en een zinvolle dagbesteding.

De hulpvraag
Een verzoek tot hulp kan door iedereen worden ingediend. Wel is het nodig dat er voor of na het verzoek een verwijzing van de eerstelijns hulpverlening wordt verkregen. Deze verwijzing is noodzakelijk om het juiste hulpverleningstraject te kunnen bieden. Voorwaarde van hulpverlening is dat de jongere bereid is verandering te brengen in de situatie met behulp van professionele hulpverlening.

Voordelen
Een hulpaanvraag kan op ieder moment worden ingediend. De medewerkers van Jalon zijn gemakkelijk te benaderen. Bovendien zijn het allen betrokkenen vanuit onze eigen urker gemeenschap. Omdat gewerkt wordt met vrijwilligers zijn de kosten laag en de inzet hoog.
De jongere wordt geplaatst in een urker gezin waardoor niet een grote afstand ontstaat van zijn dagelijks leven. Eventuele werkzaamheden kunnen gewoon doorgaan. Ook is bij terugkeer naar een zelfstandige situatie niet een leegte ontstaan die misschien wel een valkuil blijkt te zijn.
Het gastgezin kan veel voor de jongere betekenen doordat zij binnen de gemeenschap veel sociale contacten hebben die tot nut kunnen zijn. Samen zijn we altijd al een sterke bevolking geweest.

Bij wie kunt u terecht:

Secretaris: Jelle Kramer
Telefoon: 0610791777

E-mail: info@jongerenopvangjalon.nl
Maar ook bij de eigen huisarts
Maatschappelijk werk
Jongerenwerk Urk